Vzpostavljanje multimodalnih povezav ob kolesarski trasi Adriabike

Splošni cilj projekta:

Spodbujati uporabo trajnostnih oblik prevoza ob čezmejni kolesarski trasi Adriabike. Cilj projekta udejanja namere in zaveze o izvajanju ukrepov trajnostne mobilnosti in zmanjšanja prometne obremenjenosti, zapisane v strateških razvojnih dokumentih lokalnih skupnosti in dežel s projektnega območja. Cilj projekta sledi tudi glavnim ciljem SEAP-a (trajnostnega energetskega akcijskega načrta) v prizadevanju za zmanjšanje emisij CO2 in rabe energije v prometu.


Povzetek projekta
:

Projekt Inter Bike II je bil namenjen spodbujanju kolesarjenja kot trajnostne oblike mobilnosti pri vsakodnevnih opravkih ter odkrivanju turističnih znamenitosti čezmejnega območja. Partnerji so vpeljali vzdolž kolesarske povezave Adriabike, ki povezuje Alpe z Jadranskim morjem, tri poskusne multimodalne storitve prevoza koles z avtobusom in ladjo. Koprska in tržiška občina sta poleti 2018 in 2019 poskusno organizirali čezmejno avtobusno povezavo za prevoz koles med Koprom, Trstom, Tržičem, Krminom in Gradežem. Liniji sta povezali kolesarski povezavi Adriabike in Alpe Adria od Salzburga do Gradeža. Lokalna akcijska skupina Vzhodnega Veneta je avgusta in septembra 2019 poskusno vpeljala ladijsko povezavo za prevoz koles po reki Lemene, konec leta 2019 pa še med priljubljenim letoviščem Bibione in naravnim rezervatom Vallevecchia (Caorle) v Beneški laguni. Ladja je v okviru projekta plula do konca leta 2020, nadaljnje vožnje pa bo financirala Občina San Michele al Tagliamento, saj je interes zanje velik. Izdelava ladje za 7 oseb in koles je bila sofinancirana s sredstvi projekta.

V okviru projekta je nastala nova spletna platforma www.bike-alpeadria.eu, ki združuje daljinske in nekatere lokalne kolesarske povezave na čezmejnem območju Zahodne Slovenije oblikovane pri preteklih čezmejnih projektih. Platforma ponuja ljubiteljem kolesarjenja predloge za kolesarske izlete, informacije o težavnosti poti in znamenitostih ob njih. Partnerstvo se je posvečalo tudi nadaljnji promociji kolesarske trase Adriabike, oblikovane v prvem projektu Inter Bike. Informacije o trasi so bile objavljene na priljubljenih kolesarskih spletnih kanalih.

Pripravljen je bil nov promocijski material: zemljevid kolesarskih poti GiraLemene, letak o lokacijah električnih polnilnih postajah za kolesa ob kolesarskih poteh v Vzhodnem Venetu, ponatisnjena je bila Kolesarska karta slovenske Istre. Občina Tržič je ob zaključku projekta izdala promocijsko publikacijo o zanimivostih ob kolesarskih poteh na svojem območju.

Partnerji so organizirali izobraževanja turističnih deležnikov o pomenu povezovanja, seznanjali so jih z novimi multimodalnimi storitvami. Lokalna administracija je na srečanjih predstavila načrte o prihodnji ureditvi javnega potniškega prometa, seznanila se je s tehnologijo električne mobilnosti.  

Del projektnih aktivnosti je bil namenjen označevanju. Po Izoli in njenem zaledju je bilo postavljenih 90 novih kažipotov in kažipotnih tabel za kolesarje. Ob reki Lemene so bile postavljene informativne table o trasah GiraLemene in Adriabike, v delu Beneške lagune pa označbe za nočno plovbo.

Mestna občina Koper je jeseni 2020 zaključila gradnjo novega odseka kolesarske poti v Hrvatinih v smeri proti Italiji. Pot se navezuje na Adriabike. Občina Tržič je naročila izdelavo študije izvedljivosti za umestitev nove kolesarske poti v mestu.

V občinah Caorle, San Michele al Tagliamento, Concordia Sagittaria in Portogruaro so bile postavljene štiri nove polnilne postaje za električna kolesa, skiroje, prikolice in telefone.

Partnerstvo namerava obenem spodbuditi sodelovanje med lokalnimi in deželnimi oblastmi na obeh straneh meje pri urejanju prostora, načrtovanju prometa, spodbujanju trajnostne mobilnosti in turizma. V ta namen je bil oktobra 2020 podpisan sporazum o sodelovanju med projektnimi in pridruženimi partnerji. Slovenskemu ministrstvu za infrastrukturo in deželnim oblastem Furlanije-Julijske krajine so podali pobudo za uvedbo rednih linij čezmejnega javnega avtobusnega potniškega prometa, o čemer je januarja 2021 razpravljal Skupni odbor Slovenije in Furlanije-Julijske krajine.

 

Glavni rezultati:

 • 3 multimodalne storitve za prevoz koles:
  • čezmejni avtobus na relaciji Koper-Trst-Tržič-Gradež (z navezavo na Krmin): vozil je poleti 2018 in 2019,
  • ladijske ekskurzije za kolesarje po reki Lemene: potekale so avgusta in septembra 2019,
  • nova ladijska povezava med Bibionejem in naravnim rezervatom Vallevecchio, ki je omogočila prečkanje dela Beneške lagune: vozila je v letu 2020,
  • ladja, ki vozi med Bibionejem in Vallevecchio je bila izdelana v okviru projekta,
 • promocijski material:
  • zemljevid kolesarskih poti GiraLemene,
  • letak o lokacijah električnih polnilnih postajah za kolesa ob kolesarskih poteh v Vhodnem Venetu,
  • ponatis Kolesarske karte slovenske Istre,
  • promocijska brošura kolesarskih poti v Občini Tržič,
 • oblikovana čezmejna skupina za sodelovanje na področjih trajnostne mobilnosti in turizma,
 • izdelana študija izvedljivosti za umestitev nove kolesarske poti v Tržiču,
 • postavljenih 91 kažipotov in kažipotnih tabel za kolesarje ter 3 informativne table o kolesarskih poteh v izolski občini,
 • postavljeni 2 informativni tabli o kolesarski trasi Adriabike in 11 informativnih tabel o kolesarski trasi GiraLemene na območju Vzhodnega Veneta,
 • v Beneški laguni je bilo postavljenih 12 označb za nočno plovbo,
 • občine Caorle, San Michele al Tagliamento, Concordia Sagittaria in Portogruaro so pridobile 4 nove postaje za polnjenje e-koles,
 • zgrajenih 385 m osvetljene kolesarske steze v Hrvatinih v Mestni občini Koper.