GAL VZHODNI DEL BENEČIJE (VEGAL) AGENCIJA ZA RAZVOJ VZHODNEGA DELA BENEČIJE

GAL VENEZIA ORIENTALE (VeGAL) je razvojna agencija, ki jo je leta 1995 kot nepridobitno združenje v obliki pravne osebe javnega prava ustanovilo več javnih in privatnih zavodov iz severovzhodnega dela Benečije. Njena naloga je, da s pomočjo medpodročnega delovanje spodbuja razvoj vzhodnega dela Benečije in sicer z izboljšanjem lokalne ponudbe, združevanjem gonilnih gospodarskih sektorjev območja in s krepitvijo lokalne kulturne identitete. Združenje sledi naslednjim ciljem: nudenje pomoči inovativnim akcijam, ki jih organizirajo lokalni javni in privatni operaterji, da bi na ustrezen način zadovoljevali potrebe na področju produkcije in sociale ;
▪ srečanja med različnimi subjekti, ki delujejo na območju, da bi skupno sledili istemu cilju;
▪ izboljšanje lokalne ponudbe;
▪ ačanje lokalne kulturne identitete;
▪ širjenje izkušenj na območje ES in spodbujanje pobud za čezmejno sodelovanje.

Področja ukrepanja agencije GAL Venezia Orientale se nanašajo na razvoj podeželja, ki ga vidijo kot združevanje različnih vodilnih gospodarskih območnih sektorjev z namenom prestrukturiranja. Deluje na področjih turizma, kmetijstva, podjetništva, varstva okolja in lokalnih služb ter si prizadeva predvsem za njihovo združevanje zaradi razvoja medsebojnega dopolnjevanja.

Persona di riferimento
Cinzia Gozzo

Address
Via Cimetta 1, 30026 Portogruaro (VE) Italy

Web
www.vegal.it

e-mail
vegal@vegal.net