REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER

Regionalni razvojni center Koper je glavna regionalna institucija Južne Primorske. Spodbuja razvoj podjetništva in gospodarstva. Usklajuje lokalne, regionalne in nacionalne interese na področjih razvoja gospodarstva, človeških virov, varovanja okolja in trajnostnega razvoja. Pripravlja razvojne strategije regije in sodeluje pri oblikovanju državnih strateških dokumentov. Podjetništvo podpira s finančnimi pomočmi, saj vodi regionalno garancijsko shemo. Podjetjem tudi svetuje in jih obvešča. Od leta 2008 skrbi za regionalno štipendijsko shemo. Na področju razvoja podeželja upravlja Lokalno akcijsko skupino za območje občin Koper, Izola in Piran. Pri čezmejnih in evropskih projektih sodeluje z domačimi in tujimi lokalnimi in regionalnimi oblastmi, razvojnimi in izobraževalnimi institucijami ter tako prispeva k doseganju razvojnih ciljev regije.

Regionalni razvojni center Koper deluje na območju osmih južnoprimorskih občin. To so tri občine slovenske Istre: Mestna občina Koper, Izola in Piran; štiri kraške občine: Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina in Komen; ter Ilirska Bistrica, ki je v Brkinih. Regija leži na jugozahodu Slovenije in ima kot edina slovenska regija izhod na morje. Na zahodu meji z Republiko Italijo, na jugu pa z Republiko Hrvaško. Ima skoraj 117.000 prebivalcev. Najpomembnejša gospodarska panoga je turizem, saj regija ustvari skoraj četrtino vseh turističnih prenočitev v državi. Pomembna je tudi prometna dejavnost. Koprsko pristanišče povezuje srednje in vzhodnoevropske države s Sredozemljem in ostalim svetom.

Kontaktna oseba
Giuliano Nemarnik, direktor

Naslov
ulica 15 maja, 19 SI – Slovenija

Web
www.rrc-kp.si

E-mail
info@rrc-kp.si